DVD

Multimedia Guide to Working Out in the Gym. Pinchas, Y & Katz, L. (2007). Sport Technology Research Lab., Savvy Knowledge Systems Crop., and University of Calgary, Alberta, Canada.

הרציונל – קורסי האנטומיה, פיזולוגיה, קנסיולוגיה, תורת הכושר הגופני עיוני, מדעי האימון, חדרי כושר, כושר גופני מעשי וביומכניקה הנם ברובם קורסי חובה בתהליך הכשרת פרחי ההוראה במסלולים הבאים: ביה"ס להשתלמויות, ביה"ס ללמודים מתקדמים, ביה"ס לחינוך גופני ותנועה (לקבלת תואר ראשון), פקולטה לרפואה בהתמחות ללימודי פיזיותרפיה, בפקולטה לקניסיולוגיה.

 הספרות בנושאים אלו רבה ויקרה מאד. נושאים רבים מהקורסים הנ"ל מורכבים ודורשים הבנה ושינון רב. בחלק מהנושאים נדרשת תפיסה חזותית ובחלק רב נדרשים יכולות הפשטה ותפישה תלת מימדית.
לאור האמור לעיל, נדרש פתרון או אמצעי שייסע באופן משמעותי לתהליך הלמידה ובוא בזמן יעורר את הסקרנות ויגביר את ההנאה והתובנות מהשילוב של תחומי הדעת השונים. נוסף לכך, אנו עדים ל"תרבות הישיבה" על היבטיה השלילים ההולכת ומתפתחת (עלייה בהשמנה, גידול במחלות הלב וכלי הדם, עצלות ועוד), היעדר ידע ומוטיבציה לפעילות גופנית גורמים אף הם לתופעות לוואי שליליות כגון: אי מימוש מטרות האימון, פציעות בספורט, בזבוז זמן ולבסוף אף נשירה מפעילות גופנית. לפיכך הוחלט לפתח DVD שיהווה "שילוב מנצח" בין הידע המחקרי האקדמי בתחומים של מדעי גוף האדם לבין עשייה מושכלת ונבונה שיובילו לאורך חיים בריא.
ה-DVD משמש כ"ספריה דיגטלאית" בתחומי הידע השונים לרבות בתחומי האנטומיה והקנסיולוגיה, ראה דוגמאות של סרטוני הדגמה והסברה המצורפים לאתר.